Iba Na Ang Kampante.
Be Wise In Life With
JUANLIFE!

Affordable Insurance For All Ages.
Mula 7 to 60 Years Old!

Alaga Ka Sa Hanapbuhay Mo.
Saklaw Ang Hazardous Occupations.

Iniingatan Ka, Anumang Unos
ang Darating.
Covers Acts of Nature.

Tapat Sa Inyo. Madaling Intindihin.

You Only Have One Life.

I-secure Mo Na!

Dito sa JUANLIFE, gawing panatag ang buong pamilya sa aming abot-kayang PERSONAL ACCIDENT INSURANCE policies sa halagang P300 o P500 lang! Kasama na sa mga insurance na ito ang accidental death (biglaang pagkamatay), permanent disablement (panghabang-buhay na kapansanan), at medical reimbursement (bayaring medikal). Meron pang dagdag na special benefits para sa proteksyon at kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Iba na ang kampante: be wise in life with JUANLIFE!

 

© JUANLIFE Personal Accident Insurance 2019, All Rights Reserved

© JUANLIFE Personal Accident Insurance 2019, All Rights Reserved

8-584-7598

JuanLifePhilippines

JuanLifePh

AskMe@juanlife.com.ph