Iba Na Ang Kampante.
Be Wise In Life With
JUANLIFE!

Tapat Sa Inyo. Madaling Intindihin.

Alaga Ka Sa Hanapbuhay Mo.
Saklaw Ang Hazardous Occupations.

Affordable Insurance For All Ages.
Mula 7 to 60 Years Old!

Iniingatan Ka, Anumang Unos
ang Darating.
Covers Acts of Nature.

You Only Have One Life.

I-secure Mo Na!

Dito sa JUANLIFE, gawing panatag ang buong pamilya sa aming abot-kayang PERSONAL ACCIDENT INSURANCE policies sa halagang P300 o P500 lang! Kasama na sa mga insurance na ito ang accidental death (biglaang pagkamatay), permanent disablement (panghabang-buhay na kapansanan), at medical reimbursement (bayaring medikal). Meron pang dagdag na special benefits para sa proteksyon at kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Iba na ang kampante: be wise in life with JUANLIFE!

 

© JUANLIFE Personal Accident Insurance 2019, All Rights Reserved

© JUANLIFE Personal Accident Insurance

2020, All Rights Reserved

8-584-7598

JuanLifePhilippinesOfficial

JuanLifePhilippines

JuanLife TV

JuanLifePh

AskUs@juanlife.com.ph