Sino Si JUANLIFE?

Kilala tayong mga Pilipinong bumabangon, anumang hamon ang harapin. Ngunit alam nating makakatayo lamang tayo muli, kapag meron tayong kasanggang mapagkakatiwalaan.

Ngayon, may kasama na kayo para mas madaling makaangat muli sa buhay. Ang JUANLIFE Personal Accident Insurance ay isang insurance solution na ang layunin ay mamahagi ng abot-kayang tulong sa milyung-milyong Pilipino. Sakop ng mga benepisyo namin ang tulong pangpinansiyal dulot ng di-inaasang pagkamatay (accidental death), kapansanang panghabang-buhay (permanent disability o dismemberment), at bayaring medikal (medical reimbursement).

Mas mapapagaan na namin ang iyong pag-aalala, dahil ang JUANLIFE ay para sa mga Pilipinong maaaring maaksidente dulot ng sakuna, dahil sa kanilang trabaho o sa kanilang lugar na tinitirhan. Higit sa lahat, panatag ka na may seguridad ang buong pamilya dahil ang JuanLife ay para sa 7 to 60 years old. 

Our Partners

Kaakibat ng JUANLIFE ang ilang mga kumpanya para mapabilis at mapabuti ang aming serbisyo sa inyo.

Ang JuanLife ay exclusive product ng Agile Insurance Agency and Business Technologies, Inc. (AGILE). Ang AGILE ay rehistrado sa Insurance Commission noong July 8, 2019 at may Lisensiya Bilang 1757875-6080679-400013. Ang AGILE ay isang insurtech company na ang layunin ay magdevelop at maghatid ng abot-kayang insurance para sa masang Pilipino sa mabilis at convenient na paraan gamit ang technolohiya at mga representatives sa komunidad.

Partner ng AGILE ang Stronghold Insurance Company, Inc. (STRONGHOLD) sa JuanLife. Ang STRONGHOLD ay isang insurance company na mayroong 60 taong experience ng paghahatid ng iba’t ibang klase ng nonlife insurance products sa buong bansa.

Ano’ng Ibig Sabihin Ng JUANLIFE Logo?

Ang pangalan ng aming insurance, JUANLIFE, ay kumakatawan sa bawat Pilipino, na ang buhay ay aming pinapahalagahan.  Ang tunog ng JUANLIFE kapag binigkas ay para ring “one life”, na kumakatawan sa aming mensahe na nag-iisa lang ang buhay natin, kaya kailangan ingatan at magsiguro.

Ngunit sa lahat ng pag-iingat natin, may mga pagkakataon na hindi maiiwasan ang kapahamakan dulot ng  aksidente o sakuna. Kaya ang layunin ng JuanLife ay maging kakampi at kaakibat sa panahon ng unos, at makatulong para maka-angat uli ang pamilya.

Ang aming logo ay isang paru-paro, simbulo ng transpormasyon.

Sa kulturang Pilipino, ang paru-paro ay pinaniniwalaan ding kaluluwa ng isang mahal sa buhay na namayapa na.

Ang multi-colored butterfly logo ng JUANLIFE ay sumisimbulo sa journey ng isang pamilya pagkatapos makaranas ng unos gaya ng kamatayan. Ito ay sumisimbulo sa pagbangon at sa kasiguraduhan na pagkatapos ng unos, may pag-asa pang maging maunlad o masaya ang buhay.

Para Kanino Ang JUANLIFE?

Kung ikaw ay naghahanap ng personal accident insurance para sa iyong sarili at sa iyong pamilya na swak sa iyong budget, ang JUANLIFE ay para sa iyo. Kami’y naririto lalo na para sa mga:

PAMILYA

(Families)

Para sa bawat miyembro ng pamilya mula 7 to 60 years old.

EMPLEYADONG MAPANGANIB ANG TRABAHO

(people with dangerous jobs)

Mapa-construction worker ka pulis, mekaniko at iba pa.

MGA PASAHERO
AT MOTORISTA

(drivers, passengers and pedestrians)

Kasama kami sa bawat biyahe ng iyong buhay.

MGA NAKATIRA SA MAPELIGRONG KOMUNIDAD

(people in vulnerable communities)

Baha, bagyo, o iba pang sakuna, ang JUANLIFE ay narito umulan o umaraw.

SMEs

 

(small and medium enterprises)

Maaring gawing dagdag-benepisyo ito sa mga empleyado ng maliliit na negosyo.

HOUSEHOLD HELP

Siguridad sa buhay ng ating mga kasambahay.

PANGREGALO

(for gift-giving)

Maaring ipamahagi ang JuanLife bilang isang makabuluhang relago para sa inyong mga mahal sa buhay.

Bakit Mapagkakatiwalaan Ang JUANLIFE?

Bakit

Mapagkakatiwalaan

Ang JUANLIFE?

SULIT AND WORTH IT

Makukuha mo ang the best coverage sa halagang abot-kaya.

NAPAKADALING BILHIN

Insured ka agad in 5 minutes or less. One-time payment lamang at
walang hassle ang monthly payment.

TRANSPARENT

Easy to understand. Walang labis, walang kulang, walang hidden clauses o nakatagong impormasyon.

BENEPISYONG TUNAY

Pwedeng i-check ang iyong policy any time dahil bawat customer ay may account sa aming website.

MABILIS AND EASY TO CLAIM

Released agad ang insurance coverage mo in just 10 days!

MADALING MAG-RENEW

Sasabihan ka namin bago mag-expire ang iyong insurance para tuluy-tuloy ang security mo.

MAY DAGDAG PANG BENEPISYO

Makakakuha ka pa ng exclusive deals and discounts mula sa aming partners.

© JUANLIFE Personal Accident Insurance 2019, All Rights Reserved

© JUANLIFE Personal Accident Insurance

2020, All Rights Reserved

(02) 8 584 7598
Globe: 0917 624 9181
Smart: 0939 938 2452

JuanLifePhilippinesOfficial

JuanLifePhilippines

JuanLife TV

JuanLifePh

WeCare@juanlife.com.ph